Д-р Михаела Димитрова

Детски ендокринолог

Опит

10 – 15 години

Работи с НЗОК

Да

Код на специалност: 17, 34

Д-р Михаела Димитрова е детски ендокринолог с опит и професионални интереси в областта на диагностика и лечение на изоставането в растежа, отклонения в пубертета, заболявания на щитовидната и надбъбречните жлези, нарушения в калциево-фосфорната обмяна и затлъстяване. 

Повече информация

Към момента е главен асистент към Катедра по Педиатрия на МУ- София и детски ендокринолог към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев, Клиника по детска ендокринология и болести на обмяната. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Д-р Димитрова завършва медицина в  Медицински университет – София през 2011 г. През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Диагностика и лечение на пациенти с централен преждевременен пубертет“.  През 2018 г. придобива специалност по Педиатрия, а от 2021 г.  е специалист по Детска ендокринология и болести на обмяната.  

БИОГРАФИЯ

Д-р Димитрова има участия в редица български и международни форуми и семинари в областта на детската ендокринология. През 2015 г. взема участие в Зимно училище по детска ендокринология, организирано от Европейско дружество по детска ендокринология (European Society for Paediatric Endocrinology, ESPE). През 2019 г. участва в следдипломен курс Растежен хормон и фактори на растежа (GH and Growth Factors – Metabolic Disorders, Marstrand). Член е на Българска педиатрична асоциация, Българско национално сдружение по детска ендокринология и Българско дружество по ендокринология. 

Заяви онлайн
консултация

Напред

Запиши час
за преглед сега

Напред