Д-р Марина Кръстева

Неврология за възрастни

Опит

Над 5 години

Работи с НЗОК

Не

Д-р Марина Кръстева е невролог в София с над 5 години медицински опит. Извършва съвременна диагностика и лечение на заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система. Д-р Кръстева не преглежда деца.

Повече информация

През 2017 г. д-р Кръстева започва специализация по неврология в УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“. През 2019 г. печели стипендия за едногодишнa специализация в областта на мозъчно-съдовите заболявания в Берн, Швейцария. Към момента е част от екипите специалисти на МЦ Медкрос, МЦ АмериМед и МЦ Малчовците София.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 2016 г. с грамота за отличен успех. През 2021 год. успешно защитава Дисертация за придобиване на образователна и научна степен Доктор. През 2022 год. придобива специалност Неврология.

КВАЛИФИКАЦИИ

    • Има редица публикации в български и международни научни издания;
    • Взима участие в обучения и конгреси в страната и чужбина;
    • Проведени едномесчени специализации в Германия и Италия;
    • Член на Българско дружество по неврология, Европейска академия по неврология и Европейска организация по инсулти.

Заяви онлайн
консултация

Напред

Запиши час
за преглед сега

Напред