Виктория Тодорова

Психолог

Опит

5 – 10 години

Работи с НЗОК

Не

Виктория Тодорова е специалист психолог в София. Провежда психологическо оценяване на развитието на деца и юноши с конвенционални методи за психодиагностика. Консултира родители на деца с разстройства в развитието, емоционални и поведенчески разстройства, провежда консултации с деца и техните родители. Работи под супервизия.

Повече информация

ОБРАЗОВАНИЕ

През 2015 г. завършва Бакалавърска програма Когнитивна наука и психология в Нов Български Университет, София. През 2018 г. завършва Магистратура Клинична психология – психоаналитична перспектива в Нов Български Университет, София.

КВАЛИФИКАЦИИ

  • От 2015 г. до момента – Обучителна програма за психотерапевт с юнгианска ориентация, Българско общество по аналитична психология, К. Г. Юнг;
  • 2015, 2016 г. – Майсторко обучение по позитивна психотерапия, Дружество по позитивна психотерапия в България;
  • 2017 г. ОС България – Сертификационно обучение за работа с тематичен аперцептивен тест (ТАТ);
  • От 2017 г. до 2018 г. – Специализация в Специализирана болница за активно лечение по детски болести – катедра педиатрия МУ София;
  • 2018 г. ОС България – Сертификационно обучение за работа с проективен тест на Роршах (Rorschach Inkblot test).

БИОГРАФИЯ

От 2012 г. до 2017 г. Виктория Тодорова работи последователно като психолог стажант в Клиника по психиатрия на ВМА София, Отделение по психиатрия на Медицински институт на МВР, Клиника по детска клинична хематология и онкология на ИСУЛ и др. От 2018 г. до 2019 г. е клиничен психолог в АГПСМП по Психиатрия – програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти за лица зависими към опиоиди. От 2019 г. Виктория Тодорова е психолог в Мултидисциплинарно спешно отделение към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ София. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Малчовците София. Владее английски език.

Заяви онлайн
консултация

Напред

Запиши час
за преглед сега

Напред