Антония Гешева

Психолог

Опит

Под 5 години

Работи с НЗОК

Не

Антония Гешева е психолог, педагог и дула. В момента е в процес на обучение за психотерапевт към Българска асоциация по Логотерапия и екзистенц анализ. Работи с бременни, деца и възрастни. Има индивидуален подход към всеки и в работата си прилага техники от различни психологически направления.

Повече информация

Провежда семинари и обучения, свързани с психичното здраве на бъдещите майки, травми, тревожност, депресия и др.

ОБРАЗОВАНИЕ

Антония е педагог и психолог. В момента специализира Клинична психология, както и Логотерапия.

КВАЛИФИКАЦИИ

  • Сертификат за обучителен курс Психодрама за деца;
  • Обучение по хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по хипноза;
  • Сертификат за клинична практика – Клинична психология, психодиагностика и консултиране на деца и възрастни с органични, функционални и психични заболявания – МБАЛНП „Св. Наум“;
  • Обучение по Експресивна арттерапия – Институт за терапия и експресивни изкуства;
  • Birth Doula diploma – Centre of Excellence, UK
  • Психотерапевтично обучение в Българска асоциация по Логотерапия и екзистенц анализ.

Заяви онлайн
консултация

Напред

Запиши час
за преглед сега

Напред