ЦЕНИ

Ценоразпис услуги

В сила от 04.07.2022 г.

УСЛУГАЦЕНА, ЛВ.
Първичен преглед от лекар с една специалност70.00
Първичен преглед от лекар с две специалности80.00
Преглед от хабилитирано лице95.00
Първичен преглед от лекар с една специалност през почивни дни80.00
Първичен преглед от лекар с две специалности през почивни дни90.00
Вторичен преглед (до 30 дни от първичния)55.00
Вторичен преглед от лекар с две специалности65.00
Вторичен преглед от хабилитирано лице75.00
Вторичен преглед от лекар с една специалност през уикенд55.00
Вторичен преглед от лекар с две специалности през уикенд65.00
Първичен преглед в дежурен кабинет*60.00
Вторичен преглед в дежурен кабинет**40.00
Консултация по документи50.00
Абдоминална ехография50.00
Ехография на отделителна система50.00
Ехография на щитовидна жлеза и шия50.00
Преглед с ехография90.00
Аблацио на препуциума35.00
ЕКГ20.00
EEГ60.00
Туберкулинова проба (Манту)20.00
Венозна инжекция15.00
Мускулна / подкожна инжекция7.00
Поставяне на венозен път20.00
Френулотомия70.00
Сваляне на хирургичен шевен материал15.00
Малка плоска превръзка, без вторична хирургична обработка15.00
Взимане на материал за лаборатория4.00
Премахване на кърлеж10.00
Инхалация с натриев хлорид 0.9%3.00
Инхалация с натриев хлорид 3%5.00
Инхалация с β2-миметик5.00
Инхалация с кортикостероид5.00
Венозна инфузия на разтвори и наблюдение до 2 часа50.00
Венозна инфузия на разтвори и наблюдение до 6 часа70.00
Взимане на носен, гърлен, анален и раневи секрет5.00

* за пациенти от практиката 40.00 лв. ** за пациенти от практиката 30 лв.

Заяви онлайн
консултация

Напред

Запиши час
за преглед сега

Напред