Холтер изследвания

Холтер-ЕКГ и холтер за артериално налягане са изследвания, при които се записват за 24 часа, съответно ЕКГ и измервания на кръвното налягане, за да се диагностицират нарушения, които могат да бъдат лесно пропуснати по време на стандартните прегледи, които установяват моментното състояние. Изследванията са неинвазивни и са свързани с носенето на малък апарат, закрепен удобно на колан. Интерпретацията се извършва от опитни кардиолози.

Заяви онлайн
консултация

Напред

Запиши час
за преглед сега

Напред