Стандартни медицински услуги

В центъра има възможност за пълен набор от стандартните медиицински услуги, като поставяне на венозни, мускулни, подкожни инжекции, венозни инфузии, небулизации с медикаменти или солеви разтвори, аспирация на секрети от горни дихателни пътища, взимане на материали за лабораторни изследвания и т.н.

Заяви онлайн
консултация

Напред

Запиши час
за преглед сега

Напред