ЕЕГ

Електроенцефалографията или ЕЕГ е електрофизиологичен метод, при който с помощта на електроди, поставени на главата на пациента се регистрират т.нар. мозъчни вълни – израз на електрическата активност на мозъка. Методът се изпозва за диагностика и проследяване на различни епилептични състояния, като може да бъде подпомагащ при диагнозата на мозъчни тумори, възпалителни заболявания (енцефалити), енцефалопатии, нарушения на съня и др. Изследването е неинвазивно, неболезнено и не носи рискове за пациента. В МЦ „Малчовците“ ЕЕГ се провежда с удобни шапки с вградени електроди, при които се избягва неудобният и продължителен процес на подреждане на електродите.

Заяви онлайн
консултация

Напред

Запиши час
за преглед сега

Напред