ЛАБОРАТОРИЯ

Приемна на лаборатория „Бодимед“

В центъра функционира приемна на лаборатория „Бодимед“. Едно от основните предимства на приемната в медицинския ни център е възможността за взимане на венозна кръв на деца под 3-годишна възраст, включително новородени.

Заяви онлайн
консултация

Напред

Запиши час
за преглед сега

Напред