За МЦ Малчовците

В общата практика към центъра, както и от всички специалисти педиатри се отделя специално внимание на правилното физическо и психическо развитие на детето. Провеждат се имунизации, обсъждат се методите за захранване и профилактика на децата. В по-голямата си част това се осигурява от лекарите в общата практика, които при съмнение за отклонение от нормата веднага насочват детето към нужния специалист.

Въпреки името и сравнително по-големия набор на педиатрични субспециалности, в центъра работят опитни специалисти, които провеждат диагностика, проследяване и лечение на лица над 18 г. По този начин осигуряваме приемственост и непрекъснатост на медицинската грижа, както и улеснение за семействата, които ползват нашите услуги.

Стремим се към непрекъснато разширяване на профила от специалности, избирайки отговорни професионалисти със съвременен подход и доказани умения.

Заяви онлайн
консултация

Напред

Запиши час
за преглед сега

Напред