Ценоразпис на медицинските услуги
Услуга Цена
Първичен преглед от лекар с една специалност 50,00 лв.
Първичен преглед от лекар с две специалности 55,00 лв.
Преглед от хабилитирано лице 65,00 лв.
Първичен преглед от лекар през уикенда 60,00 лв.
Вторичен преглед (до 30 дни след първичния) 35,00 лв.
Вторичен преглед от лекар с две специалности 45,00 лв.
Вторичен преглед от хабилитирано лице 55,00 лв.
Вторичен преглед от лекар през уикендa 45,00 лв.
Консултация по документи 35,00 лв.
Абдоминална ехография 45,00 лв.
Ехография на отделителна система 45,00 лв.
Ехография на щитовидна жлеза и шия 45,00 лв.
Преглед с ехография 65,00 лв.
Аблацио на препуциума 35,00 лв.
ЕКГ 20,00 лв.
ЕЕГ 50,00 лв.
Туберкулинова проба (Манту) 20,00 лв.
Венозна инжекция 12,00 лв.
Мускулна/подкожна инжекция 5,00 лв.
Инцизия на абсцес, флегмон, панарициум 100,00 лв.
Френулотомия 70,00 лв.
Сваляне на хирургичен шевен материал 15,00 лв.
Малка плоска превръзка, без вторична хирургична обработка 15,00 лв.
Премахване на кърлеж 20,00 лв.
Инхалация с натриев хлорид 0.9% 3,00 лв.
Инхалация с натриев хлорид 3% 5,00 лв.
Инхалация с β2-миметик 5,00 лв.
Инхалация с кортикостероид 5,00 лв.
Изработване на комплексен план за суплементация при аутизъм, митoхондриални заболявания и вродени грешки на обмяната (извън цената на прегледа) 150,00 лв.
Изработване на план за провеждане на кетогенна диета и суплементация (извън цената на прегледа) 200,00 лв.
Венозна инфузия на разтвори и наблюдение до 2 часа 35,00 лв.
Венозна инфузия на разтвори и наблюдение до 6 часа 60,00 лв.
Взимане на носен, гърлен, анален и раневи секрет 5,00 лв.
Прегледи в празнични дни 60,00 лв.