Детски невролог, Педиатър

Обща информация

Проф. Иван Олегович Литвиненко има над 32 години трудов стаж в областта на детските болести и е един от водещите специалисти по детска неврология в страната и югоизточна Европа. Има правоспособност да провежда електроенцефалограма (ЕЕГ) и електромиография (ЕМГ) от 2006 г. Член е на Българска педиатрична

Образование

Завършва Медицински университет София през 1984 г. Своята специалност Педиатрия придобива през 1990 г., а Детска неврология през 2005 г.

Допълнителни квалификации

– Специализация по миология в Институт по миология Бабински, Париж, 1998 г.;
– Курс по епилепсия в Университетска болница Инсбрук, Австрия, при проф. Бауер – 2002 г.;
– Множество публикации и участия в национални и международни конгреси: 2 монографии – едната на английски; учебни помагала; общо 110 статии, от които 83 в български списания и 27 в чуждоезични; 171 доклади от участия в научни конференции, от които 116 в български форуми и 55 в чуждоезични.

Биография

Проф. Литвиненко започва своята кариера като педиатър в гр. Костенец, където работи от 1984 г. до 1986 г. От 1986 г. до 2009 г. е последователно младши, старши и главен асистент по педиатрия при МУ София. От 2007 г. е Началник Клиника по неврология на Специализирана болница за активно лечение по детски болести , София. От 2012 г. е завеждащ Катедра по педиатрия на Медицински факултет към МУ София.
Владее руски, немски и английски език.

Вашият коментар