Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко

 

Образование – висше-1984г.; специалности – педиатрия-1990г.; детска неврология-2005г.; правоспособност ЕМГ-2006г; ЕЕГ-2006г “

 Научна степен – доктор по медицина (2002г.); тема на дисертацията “Неврологични усложнения у деца с диабет (клинико-електрофизиологична характеристика)”

Научно звание – доцент по “педиатрия” 2009г.; професор – 2013г.

Владеене на езици – руски, немски, английски – добре

Месторабота: Катедра по педиатрия при МФ София; СБАЛДБ „проф. Иван Митев“

Заемани длъжности: педиатър гр.Костенец 1984 – 1986 г.

асистент по педиатрия при МУ София от 1986г. – 1986-1989г. младши ас., 1989-1992г. старши ас., 1992- 2009г. – главен ас.

Хабилитации – Доцент по педиатрия (2009г.), професор (2013г.)

от 2007 – Началник детска неврологична клиника при СБАЛДБ

Завеждащ Катедра по педиатрия от 2012г.

Публикации: 1. 2 монографии – едната на английски; 2. учебни помагала – 2; 3. статии общо 110, от които в български сп. 83 и в чуждоезични 27, от тях с импакт фактор 21; 4. доклади от участие в научни конференции – 171, от които в български форуми 116 и в чуждоезични 55; общ импакт фактор над 90, цитирания над 200

Специализации – Курс по епилепсия  в Университетската болница в Инсбрук – Австрия, при проф. Бауер – 2002г.; Специализация по миология в Институт по миология Бабински, Париж, 1998г.

Участие в проекти:  над 30

 Членство в научни организации: Българска педиатрична асоциация, НД по детска неврология, психиатрия и психология на детското развитие, Българска лига против епилепсия, НД по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология

Проф. И. Литвиненко, д.м.

Д-р Адил Кадъм д.м

Запази час при д-р Адил Кадъм - Педиатър, Клинична генетика | Superdoc.bg - Намерете лекар и резервирайте час за преглед онлайн!

Специалност

Педиатрия

Образование

Д-р Адил Кадъм завършва медицина 2004г. в Медицински факултет при Тракийски Университет – гр. Стара Загора

През 2011г. след конкурс е избрана за асистент по детски болести към Катедра по Педиатрия.

През май 2013 г. придобива специалност по детски болести.

Професионален път

В периода 2004-2009г. Д-р Кадъм работи, като ординатор в онкохематологично отделение, общопрактикуващ лекар и ординатор в педиатрично отделение.

От 2009 г. до момента д-р Кадъм работи в отделение по Клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, където подготвя и дисертационен труд.

Ежегодно посещава специализирани курсове, свързани предимно с

Научни интереси

Интересите на д-р Кадъм са в областта на общата педиатрия, вродените метаболитни заболявания, дисморфологията, генетичната консултация и др.

Запази час при д-р Адил Кадъм - Педиатър, Клинична генетика | Superdoc.bg - Намерете лекар и резервирайте час за преглед онлайн!

 

Д-р Геновева Тачева

Запази час при д-р Геновева Тачева - Педиатър, Детски невролог | Superdoc.bg - Намерете лекар и резервирайте час за преглед онлайн!

Специалност

Специализира Детска неврология

 Образование

Д-р Геновева Тачева завършва медицина в МУ – София през 2011 г.

През 2012г. след конкурс започва специализация по детска неврология в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“  През 2014г. след конкурс е избрана за асистент по детски болести  към  Катедра по Педиатрия.

Професионален път

От 2014 г. до момента д-р Тачева работи в отделение по Детска неврология  към СБАЛДБ- „Проф. Иван Митев“, където подготвя  дисертационен труд.

Научни интереси

Интересите на д-р Тачева са в областта на общата педиатрия, диагноза и лечение на епилепсии и епилептични синдроми , нервно-мускулни заболявания.

Запази час при д-р Геновева Тачева - Педиатър, Детски невролог | Superdoc.bg - Намерете лекар и резервирайте час за преглед онлайн!

Д-р Димитър Стаматов

Запази час при д-р Димитър Стаматов - Педиатър, Детски невролог | Superdoc.bg - Намерете лекар и резервирайте час за преглед онлайн!

Специалност

Педиатрия

Образование

Д-р Димитър Стаматов завършва медицина 2007г. в Медицински факултет при Медицински Университет – гр. София

През 2012г. след конкурс печели правото да провежда докторантура на тема  “Епилепсия и умствено изоставане“

През май 2013 г. придобива специалност по детски болести.

Професионален път

От 2009г до 2011г д-р Стаматов работи в ДКЦ и успоредно специализира Детски болести

От 2011г. до момента д-р Стаматов работи в отделение по Детска неврология към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, където подготвя и дисертационен труд.

Научни интереси

Интересите на д-р Стаматов са в областта на Епилепсията, по-редките епилептични синдроми, както и в общата педиатрия и др.

Запази час при д-р Димитър Стаматов - Педиатър, Детски невролог | Superdoc.bg - Намерете лекар и резервирайте час за преглед онлайн!

Д-р Татяна Цанова

Специалности

педиатрия

детска нефрология

Образование

         1997г. – специалност „ Медицина’’, Медицински университет  – гр. Плевен

         2003г. – специалност  „ Детски болести’’, СБАЛДБ – гр. София

         2010г. – специалност „ Детска нефрология’’, СБАЛДБ – гр. София

2014г – сертификат от Българската асоциация по ултразвук в медицината за правоспособност и свидетелство  за професионална квалификация в областта на

„ Конвенционална и доплерова абдоминална ехография в детската възраст” от МУ-гр. София

Професионален път

2003-2004г. – лекар в Клиника по ендокринология, СБАЛДБ – гр. София

2004-2010г. – лекар в Клиника по пулмология и интензивен сектор, СБАЛДБ – гр. София

2011г. до момента – лекар в Клиника по детска нефрология и диализа, СБАЛДБ – гр. София

Научни интереси

в областта на общата педиатрия.

в областта на детската нефрология – вродени аномалии на отделителната система, гломерулни и тубулни заболявания, остра и хронична бъбречна недостатъчност, диализа и бъбречна трансплантация.

в областта на коремната ехография в детската възраст.