Детски нефролог, Педиатър

Обща информация

Д-р Татяна Цанова е специалист Педиатрия и Детска нефрология с 18 години стаж.
Член е на Българския лекарски съюз, Българската педиатрична асоциация и Българското нефрологично дружество.

Образование

Завършва Медицински университет Плевен през 1997 г. Придобива своите специалности Детски болести и Детска нефрология през 2003 г. и 2011 г. след специализация в Специализирана болница за активно лечение по детски болести – София.

Допълнителни квалификации

– Курс Остра бъбречна недостатъчност в детската възраст;
– Курс Артериална хипертония и прекурсори на атеросклерозата в детската възраст;
– Курс Съвременни проблеми при лечение с кръв и кръвни продукти;
– Курс Детска абдоминална ехография;
– Курс Абдоминална ехография и повърхностни структури;
– Курс Академия по перитонеална диализа;
– Сертификат от Българската асоциация по ултразвук в медицината за правоспособност и свидетелство за професионална квалификация в областта на Конвенционална и доплерова абдоминална ехография в детската възраст от Медицински Университет София.

Биография

Д-р Цанова започва своята кариера с клинична ординатура в Специализирана болница за активно лечение по детски болести – София между 1997 г. и 2003 г. Оттогава работи последователно в същата болница като лекар в Клиниката по ендокринология до 2004 г., в Клиника по пулмология и интензивен сектор до 2010 г. и в Клиника по детска нефрология и диализа до 2017 г. От началото на 2017 г. работи в УМБАЛ Софиямед.
Д-р Цанова работи и в Педиатричен кабинет Малчовците. Владее английски, руски и немски език

Вашият коментар