Клинична генетика, Педиатър

Обща информация

Д-р Адил Кадъм е педиатър и специалист Клинична генетика с интереси в областта на вродените метаболитни заболявания, дисморфология, аутизъм и др. Провежда кетогенна диета в лечението на рефрактерна епилепсия.

Образование

Завършва медицина през 2004 г. в Медицински факултет при Тракийски Университет Стара Загора.
През май 2013 г. придобива специалност по Детски болести в Медицински университет София.

Биография

В периода 2004-2009 г. д-р Кадъм работи като ординатор в онкохематологично отделение, общопрактикуващ лекар и ординатор в педиатрично отделение.
От 2009 г. до момента д-р Кадъм работи в отделение по Клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, а от 2015 г. до момента работи и в педиатричен кабинет Малчовците.
Д-р Кадъм владее английски, френски, руски и арабски език.

Вашият коментар